Video chăm sóc lợn nái sau khi sảy thai

  • 89,820


  • Lợn nái chửa 3 tháng, sau khi tiêm vacxin bỏ ăn, sảy thai, đẻ non. Giờ nên chăm sóc lợn thế nào?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo

{literal}