Video khắc phục lợn đi chân khập khiễng khi mang thai

  • 10,087


  • Lợn mang thai 4 tháng, đi lại khó khăn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo