Video biểu hiện lợn nái bị viêm ruột tiêu chảy

  • 13,368


  • Heo nái được 4 tháng, có hiện tượng: - Tiêu chảy phân loãng, bỏ ăn. - Nóng sốt Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo