Video hướng dẫn xem vảy chân gà chọi

  • 20,709


  • Để chọn được một chú chiến kê có thể đấu trăm trận trăm thắng thì ngoài việc lựa chọn tông dòng hay xem xét dáng vóc của nó thì bạn còn cần phải xem vảy và xem chân đòn.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.