Video hướng dẫn khắc chế các loại đòn lối gà chọi

  • 9,631


  • Ông ta đã có câu bít địch bít ta chăm chậm trăm thắng. Bạn am hiểu về các lối đánh của gà thì sẽ huấn luyện được gà mình tốt hơn và vừa có thể đưa ra những đối sách khi ra trận gặp đối thủ.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.