Video cách chọn gà chọi tải đòn hay

  • 68,309


  • Hiện nay có rất nhiều sư kê trong dân gian cũng như những sư kê thành danh trong cộng đồng gà chọi Việt Nam. Mỗi sư kê có một cách chơi gà khác nhau và phần lớn trong số họ có lưu giữ những dòng gà chọi hay riêng biệt.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.