Video hướng dẫn làm da gà chọi đỏ dày và săn chắc

  • 18,236


  • Cả một quá trình dài nuôi gà đẵng đẵng cả năm sáu tháng trời ,tập đủ mọi kĩ năng cho gà ,vần gà ,rồi tập thể lực ….Giờ đây bạn muốn trang điểm cho chú gà của mình bảnh bao hơn với lớp da dày đỏ au ? Thế nhưng bạn vẫn chưa biết cách làm cho da gà đỏ bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này !

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.