Video cách luyện gà chọi tăng cớ băp hiệu quả

  • 16,061


  • Nuôi gà tưởng  chừng như rất đơn giản nhưng lại khá phức tạp đối với những loại gà kén chọn như nuôi gà chọi cần phải chuyên sâu và khoa học. Nhưng không phải ai cũng biết cách để có thể huấn luyện nên một chú gà. 

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.