Video bí quyết chọn gà chọi đá hay

  • 50,520


  • Để đánh giá một chiến kê hay có rất nhiều quan điểm khác nhau, nhưng đa số vẫn dựa vào kinh kê diễn nghĩa do cha ông để lại và thêm một vài kinh nghiệm thực tế của các sư kê.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.