Video hướng dẫn biện pháp phòng và trị bệnh tụ huyết trùng

  • 8,422


  • Bệnh tụ huyết trùng do vi trùng Pasteurella multocida gây ra.Lây truyền chính do nước uống, thức ăn, một phần do chuột, chim mang mầm bệnh đến. Gà, gà tây, gà đông tảo, chim sẻ, ngan, vịt, chim câu đều mẫn cảm với bệnh.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo