Video phòng và trị bệnh dịch tả ở ngan

  • 3,900


  • Dịch tả vịt là bệnh truyền nhiễm gây bại huyết và xuất huyết của loài vịt. Bệnh do một virus thuộc nhóm Herpes gây ra. Tỷ lệ chết rất cao nếu xử lý không kịp thời và đúng cách

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo