Video bệnh viêm phổi truyền nhiễm ghép ORT trên đàn gà

  • 6,618


  • 1000 con gà sinh sản 12 ngày tuổi, gà có hiện tượng dướn cổ, ngáp ngáp, nước mắt chảy có bọt, chết 1 số con. Đã dùng thuốc doxycylin, flofenicol nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và biện pháp khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo