Video gà mới nở sau bao lâu thì tiêm được thuốc Marek ?

  • 12,679


  • Cách bảo quản, cách tiềm và thời gian tiêm Marek cho gà mới nở sẽ được các chuyên gia hướng dẫn cụ thể.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo