Video phòng ngừa sự lây lan của bệnh cúm gia cầm

  • 90,272


  • Đàn gà trước khi chết mào tím tái, chết rất nhiều, chết nhanh, là bị bệnh gì và cách chữa ra sao?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo