Video biểu hiện của bệnh Newcastle ở gà

  • 60,636


  • Đàn gà nuôi 1 tháng có biểu hiện rụt cổ, quay quay, nhắm mắt và chảy nước mắt, xã cánh, xù lông, bỏ ăn, chân khô, mình tím tái. Hỏi chuyên gia gà bị bệnh gì và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo

Icon trại giống thu hà