Video chữa bệnh tụ cầu khuẩn cho gà

  • 9,070


  • Gà 3 tháng tuổi, liệt chân, không đi lại được. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo