Video điều trị cho gà mắc bệnh Newcastle ghép bệnh đầu đen

  • 8,730


  • 30 con gà đông tảo, 3 tháng tuổi, có biểu hiện hôm ăn hôm bỏ, đi ngoài phân xanh, phân trắng lỏng, rù rù, xù lông, ngoài ra bình thường. Đã bị 3 con trong 3 ngày. Đã dùng tetracylin nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo