Video điều trị bệnh Newcastle trên đàn bồ câu

  • 11,096


  • Bồ câu ho khẹc, kém ăn, thở khò khè, mắt lim dim. Hỏi cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo