Video phòng trừ bệnh đậu cho chim bồ câu

  • 10,358


  • Chim bồ câu, bị đậu, phân xanh. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo