Video điều trị khi đà điểu bị nhiễm virut Newcastle thể thần kinh

  • 9,079


  • Đà điểu 10 ngày tuổi, bỏ ăn, quay cuồng, bất tỉnh, sau 30 phút trở lại bình thường. Hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo