Video khắc phục bồ câu thiếu chất khoáng và Vitamin

  • 8,780


  • 200 đôi bồ câu, tuy nhiên khi bồ câu nở ra có hiện tượng bị bồ câu bố mẹ mổ lông con.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo