Video chim cút bị viêm túi khí ghép bệnh hô hấp

  • 44,437


  • Chim cút 15 ngày tuổi. Khi được 4 ngày tuổi có biểu hiện kêu cooc cooc. Hôm nay thấy chim cút xù lông, ủ rũ, lấy chân đạp vào mỏ, đầu lắc lắc, đi phân trắng khô. Đã chết 3000 con. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo