Video chữa trị khi chim bồ câu nhiễm Ecoli và Salmonella

  • 11,736


  • Chim bồ câu sinh sản, nhưng khi chim đẻ trứng ra ấp có hiện tượng trứng không nở con, ung và thối rất nhiều, ngoài ra chim vẫn phát triển bình thường. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo