Video bệnh Newcastle thể phát nhanh trên chim cút

  • 7,561


  • Đàn chim cút chết tới hàng ngàn con, triệu chứng chướng diều, ủ rũ, xù lông, xã cánh, nghẹo cổ, bại chân, khô chân, mỏ khô, gầy nhanh, đẻ trứng non, vỏ trứng màu nâu đen, chim chết nhanh.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo