Video chưa trị khi vịt bị bệnh dịch tả ghép bại huyết

  • 5,141


  • 2000 con vịt được 35 ngày tuổi, 1 ngày nay, vịt bị chân liệt, rồi chết. Đã dùng thuốc thú y, step... nhưng không đỡ,đã chết 8 con. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    - Nuôi đàn vịt 1200 con, 15 ngày, liệt chân, đi ngoài phân trắng lỏng, ủ rũ, bỏ ăn, rồi chết, bị 1 tuần nay. Đã chết 50% đàn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục? - 500 con vịt 12 ngày tuổi, 2 hôm nay vịt, ho khẹc, chảy nước mũi, đi ngoài phân xanh trắng, bỏ ăn, đã dùng thuốc nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và biện pháp khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo