Video nguyên nhân lợn nái không đậu thai

  • 9,404


  • Lợn nái 18 tháng tuổi, phối giống 2 lần, không đậu thai. Hỏi nguyên nhân và biện pháp khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo

{literal}