Gà ngan vịt ngỗng


Kính thưa bà con !
Trại giống Thu Hà cung cấp các loại con giống bao gồm: gà giống , vịt siêu đẻ giống, vịt siêu thịt giống, ngan siêu nặng giống, ngỗng giống, gà lai chọi, gà ta lai, gà mía lai, gà ri lai trên toàn quốc.

Gà giống Vịt giống Ngan giống Ngỗng giống

Gà chíp tàu

Giá: Liên hệ

Gà lai chọi đen

Giá: Liên hệ

Gà ri lai 1/2

Giá: Liên hệ

Vịt trời mỏ chì

Giá: Liên hệ

Vịt trời mỏ khuyết

Giá: Liên hệ

Gà mía thuần

Giá: Liên hệ

Gà mía Sơn Tây

Giá: Liên hệ

Ngan đen - Ngan trâu

Giá: Liên hệ

Vịt bầu đất

Giá: Liên hệ

Gà tàu vàng giống

Giá: Liên hệ

Gà tam hoàng

Giá: Liên hệ

Gà mỹ công nghiệp

Giá: Liên hệ