Cung cấp gà ri lai ( gà ta lai )

Cung cấp gà ri lai ( gà ta lai )

Thịt gà Ri lai thơm, ngon, có màu trắng, sợi cơ nhỏ, mịn. Gà khỏe mạnh, sức chống chọi với bệnh tật tốt. Giá thịt thương phẩm cao, ổn định.

1. Ri 1/2 

Gà Bố Ri lai Mẹ gà lượng phượng máu ri 50%
- Mái Vàng Trống đỏ ( đỏ vàng ko phải đỏ tía)
- Chân vàng mào cờ
- 3,5 - 4 Tháng : Trống 2,5kg , Mái 2 Kg

2. Ri lai 3/4

Gà Bố Ri lai Mẹ gà lượng phượng máu ri chiểm 3/4

- Mái Vàng Trống đỏ ( đỏ vàng ko phải đỏ tía)
- Chân vàng mào cờ
- 3,5 - 4 Tháng : Trống 2 kg , Mái 1.5 -1.7 Kg

3. Ri lai 7/8

Gà Bố Ri lai Mẹ gà lượng phượng máu ri chiểm 7/8

- Mái Vàng Trống đỏ ( đỏ vàng ko phải đỏ tía)
- Chân vàng mào cờ
- 3,5 - 4 Tháng : Trống 1.7-1.8 kg , Mái 1.2 Kg

( 2074 phiếu bầu )