Con giống Gà ri lai tía mận – 3/4 máu ri

Con giống Gà ri lai tía mận – 3/4 máu ri

Gà ri lai tía mận 3/4 máu ri là giống được lai tạo giữa Gà bố là ri thuần tía mận với gà Mẹ là ri lai 50% máu ri… nhằm tăng năng suất về sản lượng trứng và về chất lượng thịt thương phẩm. Gà ri lai tía mận 3/4 thích hợp nuôi chăn thả, chịu đựng tốt điều kiện thức ăn nghèo dinh dưỡng, thịt thơm ngon, đầu ra ổn định

( 708 phiếu bầu )