Video cách xử lý khi tiêm nhầm vacxin dịch tả của lợn cho ngan

  • 7,230


  • hỏi 160 con ngan siêu đẻ, được 6 tháng tuổi, 10 hôm trước tiêm vắc xin dịch tả nhưng thú y đưa nhầm dịch tả cho lợn, tiêm sau 1 hôm thì ngan đi ngoài phân loãng màu trắng. Đã dùng amox và colistin nhưng một số con thì đỡ, một số con thì không. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục? Hỏi có ảnh hưởng năng suất đẻ trứng không?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

{literal}