Video vì sao đàn gà tây mắc bệnh thương hàn ghép cầu trùng?

  • 5,471


  • Đàn gà tây đi ngoài phân màu vàng nâu rồi chết. Gà chết từng con từng con một chứ không chết hàng loạt. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo