Video triệu chứng của bệnh Lecosit ở gà

  • 43,492


  • Gà đẻ có hiện tượng ăn ít, đi phân sáp có sùi bọt hơi vàng, gà ủ rũ rồi chết, vài ngày chết một con. Đây có phải là dấu hiệu của bệnh lecosit hay không?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà