Video thời gian khai thác trứng và số lượng thức ăn cho gà

 • 59,151


 • Gà đẻ trứng 4.5 tháng tuổi. Hỏi khẩu phần ăn của gà hiện nay có cần phải giảm đi để cầm mộc cho gà không hay vẫn cho gà ăn bình thường đến lúc gà đẻ?
  TS Vũ Ngọc Sơn cho biết, gà đẻ không giống như vịt. Do vậy, cần cần khai thác trứng liên tục trong 12 tháng sau đó loại gà ngay. Gà không có giai đoạn ăn mộc như vịt, có thể tham khảo thông tin sau đây:
   
  + Thời gian khai thác trứng của gà ta là 6 tháng, gà Lương Phượng hoặc gà Ai Cập là 10 - 12 tháng
  + Gà Lương Phượng trong giai đoạn đẻ là 135 - 140g/ con/ ngày
  + Gà Ai Cập là 100 – 102 g/ con/ ngày

  Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

  Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo