Video tại sao nuôi gà mãi không lớn?

  • 23,204


  • Nuôi gà 4 tháng, nhưng đàn gà kém phát triển, và chết dần. Khi mổ ra trong ruột xuất huyết, có nhiều giun, nhiều dịch nhầy, phổi dính do viêm đường hô hấp mãn tính.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà