Video tác dụng của tiêm phòng vaccin trên gà

  • 4,885


  • Dùng vắc xin chủ yếu là phòng bệnh và sau khi tiêm vắc xin một thời gian nhất định mới có khả năng tự miễn dịch, vì vậy khi tiêm vắc xin cần phải thực hiện đúng.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo