Video phương pháp và liều lượng tỏi trộn vào thức ăn cho gà

  • 13,763


  • Cho gà ăn tỏi thì có tác dụng như thế nào, và phải cho ăn với liều lượng như thế nào.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo