Video phòng trừ bệnh đậu trên gà

  • 74,521


  • Gà 5 tháng tuổi, bệnh đậu, mù mắt. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo

Icon trại giống thu hà