Video lý do không nên nuôi gà nhiều lứa tuổi cùng một lúc

  • 20,454


  • 50 con gà thuộc nhiều lứa tuổi, 3 ngày nay có hiện tượng xù lông, bỏ ăn, rù rù, sã cánh, đi phân trắng, phân vàng nhớt, phân có bọt

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà
Icon trại giống thu hà