Video kỹ thuật phòng trị bệnh cầu trùng manh tràng ở gà

  • 7,524


  • Trong chăn nuôi gà, đặc biệt là khi chăn nuôi trên nền đất ướt, gà thường bị mắc 1 căn bệnh phổ biến là bệnh cầu trùng manh tràng. Bệnh không gây ra tỷ lệ chết cao nhưng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo