Video kinh nghiệm biến bình uống nước thành máng uống cho gà

  • 11,346


  • Sáng kiến sử dụng bình uống nước thành máng uống cho gà vừa tiết kiệm tiền, lại vừa tiện lợi

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo

Icon trại giống thu hà