Video khắc phục khi gà đẻ trứng giảm

  • 5,340


  • Nhà tôi có nuôi 30 con gà sinh sản, nuôi thả vườn, vườn có rắc vôi thường xuyên. Gần đây gà vẫn khỏe mạnh nhưng giảm lượng trứng, đẻ thưa và ít

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà