Video khắc phục khi gà có biểu hiệu rụt đầu, nhắm mắt, mệt mỏi

  • 17,102


  • Gà nuôi được 4 tháng, nặng 1kg/ con, có biểu hiện rụt đầu, chảy rãi, nhắm mắt, mệt mỏi, nằm 1 chỗ, xù lông, sã cánh, đi phân trắng. Đã bị 10 con, đã dùng thuốc nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà