Video khắc phục gà bị què chân, đi ngoài phân nước loãng màu cà phê

  • 9,446


  • Gà đi ngoài phân nước loãng màu cà phê, chân sưng, què không đi lại được. Mỗi ngày chết 1 đến 2 con, chết rất nhanh. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo

Icon trại giống thu hà