Video khắc phục gà bị liệt chân, sưng khớp, đi ngoài ra máu

  • 9,667


  • Gà 1 tháng tuổi, bị liệt chân, lạnh chân, sưng khớp, không đi được, đi ngoài ra máu. Hỏi nguyên nhân và các khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà