Video khắc phục cho gà bị bệnh hen khẹc

  • 9,187


  • Đàn gà 600 con có biểu hiện hen khẹc, chảy nước mắt, ăn kém. Hỏi chuyên gia gà bị bệnh gì và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo