Video hướng dẫn mô hình chăn nuôi gà trên sàn

  • 6,232


  • Sau hơn 6 năm triển khai mô hình nuôi gà rừng trên tổng diện tích 60ha, quy mô nuôi 5000 gà rừng thuần chủng tai đỏ, tai trắng, đến thời điểm hiện tại trang trại gà rừng NTC đã kết hợp với hơn 200 hộ chăn nuôi trên toàn quốc triển khai “Mô hình làm giàu từ chăn nuôi gà rừng” mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ chăn nuôi.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo