Video hướng dẫn chọn trứng gà để ấp

  • 27,735


  • Soi trứng: Cầm quả trứng gà soi qua bóng đèn, hoặc dùng một quyển vở hay tờ báo cuộn lại, soi trứng dưới ánh sáng mặt trời. Nếu thấy buồn khí của trứng còn nhỏ, lòng đỏ không di động, mà lòng trắng trong suốt, có màu cam đỏ và hồng nhạt, lòng đỏ tròn và nằm ở giữa hoàn chỉnh là trứng tươi, còn mới. Bạn có thể yên tâm những quả trứng như thế này.Trứng cũ để lâu ngày, khi soi sẽ thấy màu đỏ với nhiều đường gân, đường bao quanh và khoản trống của buồn khi lớn.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà