Video hướng dẫn cách xác định gà đẻ trứng hay không

  • 12,281


  • Làm thế nào để xác định gà có đẻ được trứng hay không để phân loại ngay từ đầu?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà