Video hướng dẫn cách úm gà đúng kỹ thuật

  • 9,153


  • Gà úm được 3 ngày với mật độ 350 con với bóng điện 125W. Ban ngày thấy hơi nóng thì có nên rút điện ra không?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà