Video gà mái đẻ thân nóng, bỏ ăn, nằm bẹp là bị bệnh gì?

  • 4,860


  • 600 con gà mái đẻ hôm qua có 2 con bỏ ăn, thân nóng, nằm bẹp. 3 con bị bỏ ăn, ỉa phân màu trắng và lỏng, sốt cao 41.5 độ. Con chết mổ ra thấy trứng bị dập nát. Gan có vẻ hơi bầm. Triệu chứng này bị ở các con gà mái. Số các con còn lai vẫn ăn uống bình thường. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà